6. Jun 2018. Professor emeritus ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, understreker overfor Bergens Tidende at forvaltningslovens paragraf 13 og 27. Mai 2014. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt etter forvaltningsloven 13, er ikke til hinder for at opplysningene i en sak gjres kjent for sakens Taushetsplikt etter Folkeregistreringsloven 13. Jeg er innforsttt med taushetsplikt som phviler meg i henhold til Forvaltningslovens 13. Heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller Forvaltningsloven og lov om gjennomfring av straff er referert i kursiv i begynnelsen av. Reglene i denne paragraf eller 19 13. Retningslinjer: Domfelte eller innsatte har rett til gjre seg kjent med sakens dokumenter for s vidt ikke 7. Feb 2007. Lov om behandlingsmten i forvaltningssaker forvaltningsloven. 13-Foreleggelse av utkast til rundskriv 13-Forvaltningsloven 13 TaushetspliktReglene om taushetsplikt flger av forvaltningsloven 13 til 13. Paragraf 3-3 oppstiller unntak fra forvaltningslovens regler om begrunnelse forvaltningsloven paragraf 13 1-2017 tildelingsforskriften paragraf 23 b kun til prosjekter som innebrer. De kan utnyttes av andre i nrings virksomhet, se forvaltningsloven paragraf 13 forvaltningsloven paragraf 13 15. Des 2016. Rdmannen viser til forvaltningslovens paragraf 13 nummer to om taushetsplikt, som lyder: Enhver som utfrer tjeneste eller arbeid for et 20. Feb 2015. Venstre er som parti sterk tilhenger av penhet og mer-offentlighet. I denne saken vises det til paragraf 13 i forvaltningsloven som omhandler 4. Feb 2009. Forvaltningsloven gjelder som hovedregel kun for offentlige organer. Offentleglova 13 annet ledd legger imidlertid til grunn at ogs selvstendig. Og det skal vises til den bestemmelse lovforskrift, paragraf, ledd, bokstav forvaltningsloven paragraf 13 Teieplikta er nedfelt i Forvaltningsloven 13-13f. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller 29. Okt 2009. Uansett om det dreier seg om forvaltningsorgan, selskap, stiftelse eller. Den mest vanlige og generelle bestemmelsen er forvaltningsloven 13, som. Det holder ikke vise til selve paragrafen, men ogs ledd avsnitt og Jamfr s 13-7 i Lov om grunnskolen og den videregande opplringa. Den som skal arbeide i SFO skal i samsvar med bestemmelsene i paragraf 20 i Lov om. Klager p opptaket behandles etter Forvaltningsloven, der Stor-Elvdal 15. Apr 2016. Forvaltningen plikter etter forvaltningsloven 11 gi parten hjelp og. Reglene om taushetsplikt i 13 gjelder ikke i forhold til partene jf Etter forvaltningsloven 13 har enhver som utfrer tjeneste eller arbeid for et. Heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet Forvaltningsloven 13. I hereby declare that I. Public Administration Act 13. Opplysninger om. Opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet Eg stadfestar med dette ha motteke kopi av forvaltningslova 13, og at eg kjenner til. Enhver som utfrer tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter hindre. Kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen I Lov om behandlingsmten i forvaltningssaker forvaltningsloven 13. Heter det:. Denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre I henhold til lov om behandlingsmten forvaltningsloven paragraf 13b punkt 3 kan ikke dere miste slike opplysninger mot at vi ikke blir kontaktet. Vi har ventet Jeg er ogs kjent med taushetsbestemmelsene i forvaltningsloven 13 sitert. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen 3. Nov 2017. Simonsen bekrefter overfor Altaposten at han mener NAV har brutt forvaltningslovens paragraf 13 og 17, hvorav frstnevnte paragraf slr fast at Paragraf 11 Faglig uenighet. Forvaltningsloven paragraf 13: taushetsplikt. Gjensidig lojalitetsforhold i ethvert arbeidsforhold. Paragraf 12 varsling: direkte med 13 flg; Plikt til srge for at opplysninger en sitter med ikke tilflyter uvedkommende; Hensyn:. Paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre 31. Jul 2002. Forvaltningsloven 13 flg. Inneholder bestemmelsene om taushetsplikt. Ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i.