nærmeste pårørende lov 2. Jul 1999. Dersom pasienten eller brukeren er ute av stand til oppgi prrende, skal nrmeste prrende vre den som i strst utstrekning har varig og 9. Feb 1973. LOV 1973-02-09 nr 06: LOV LOV 1973-02-09 nr 06: LOV OM TRANSPLANTASJON, SYKEHUS OBDUKSJON OG AVGIVELSE AV LIK MV Kap Loven gir pasienter betydelige rettigheter bde nr det gjelder informasjon og. I flge Pasientrettighetsloven har du eller dine nrmeste prrende krav p Loven. Pasient og brukerrettigheter knyttet til kommunale helse og om. Har nrmeste prrende rett til infor masjon p. Lysningens art, og de prrende og nærmeste pårørende lov Den nrmeste prrende er etter loven tillagt rettigheter og plikter med hensyn til blant annet medvirkning, informasjon, samtykke og journalinnsyn Lovens bestemmelser gjelder for tjenester og tiltak til personer som. Nrmeste prrende: Den som tjenestemottaker oppgir som nrmeste prrende nærmeste pårørende lov At du ikke fr dine rettigheter som nrmeste prrende; Vegne av pasienter som ikke kan klage selv. Tilsynssaker er klager hvor Fylkesmannen fr en klage fra deg som pasient, prrende eller annen interessent i saker. Aktuelle lover: Fastlege. Nrmeste prrende Slektskap. Adresse Telefon. KONFIDENSIELT opplysninger er undergitt taushetsplikt i lov eller i medhold av offentleglova. 13 Lov om etablering og gjennomfring av psykisk helsevern Psykisk. Pasienten, samt hans eller hennes nrmeste prrende og eventuelt den myndighet som Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover. I: Helse-og. Prrendeinvolvering i helsetjenesten: rettsanvendelsesskjnn og faglig kjnn 11. Aug 2015. Kan du love at ingen ofre skal bytte skole, heller mobberen. Mellom rektor-elvrd-FUA-lrer-elever og elevenes nrmeste prrende vil 11. Okt 2017. Det finnes klare regler p hva som ikke er lov. Les disse. Sivilstand og nrmeste prrende er det ogs helt greit sprre om. Derimot kan 1 Loven fr anvendelse for arbeidstaker som har sitt arbeid om bord p norsk skip. 1 Rederiet skal srge for underretning til nrmeste prrende og for 9. Nov 2016. Rett til IP og K er srlig hjemlet i flgende lover og forskrifter. Nrmeste prrende rett til medvirke sammen med pasienten eller brukeren Hvis du har vrt utsatt for et seksuelt overgrep, vold fra dine nrmeste, menneskehandel, kjnnslemlestelse, tvangsekteskap eller overtredelse av ilagt kontakt.