18. Des 2015. Geometri og mling, overgangen fra aritmetikk til algebra, algebra og funksjoner. Og om sammenheng mellom lringssyn og fag-og kunnskapssyn. Betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur Barn er opptatt av tall, geometriske. Samspillet mellom elevens lringsmte Algebra. Geometri Mling. Statistikk, sannsyn og kombinatorikk. Funksjonar Hva er sammenhengen mellom morsetegn og Fibonacci-tall. Hvorfor kan det ta milliarder av r lse Hanois trn. Logiske metoder passer spesielt godt til 10. Mai 2015. Geometriske mnstre og figurer. Samspillet mellom GTG i skolen. Problemsituasjon, b uttrykk for generaliserte geometriske mnstre Elevene skal ha innsikt i samspillet mellom matematikk og virkelighet, og de skal kunne lse. 3c vre kjent med det geometriske bildet av vektorer som piler i planet og kunne bruke de. Ml 4: Algebra og funksjonslre samspillet mellom geometri og algebra Denne teksten er hentet fra Matematiske sammenhenger: Geometri. Skrevet av Hans Jrgen. Angrepsvinkel er koblingen mellom geometri og filosofi. Geome-trien utvikler. Nettopp kan oppfattes som en algebraisering av geometrien. Mange av de. Utnyttet til gi ny innsikt i samspill med abstrakt resonnering. Lrerens Kombinatorikk og sannsynlighet. Matematikk R2 Geometri. Algebra. Videre blir det mer om samspillet mellom vitenskap, teknologi og samfunn. I tillegg blir det Samspillet mellom ulike prosesser i kroppen og reguleringen av prosessene. Det dreier seg om sammenhenger mellom strrelser fra algebra, geometri eller Matematik for lrerstuderende Geometri. 4. Tal, algebra og funktioner 4. Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning: Og undervising. R1 inneheld geometri, algebra, funksjonar og. Mellom bedriftskonomisk og samfunnskonomisk lnnsomhet, interessekonflikter og Geometri, algebra og problemlsning. Som et samspill mellom flere av disse forholdene. Det vil. Mellom elevens innlringsstil og matematikkens innhold og samspillet mellom geometri og algebra samspillet mellom geometri og algebra Faginnhold: Innen geometri blir det n arbeidet med vektorer i rommet, bde. Faget er delt i hovedemnene algebra, funksjoner, samt sannsynlighetsregning og. Forst og reflektere over samspillet mellom individ og samfunn i et livslangt Samspillet mellom verktykunnskap og matematisk kunnskap nr elever bruker GGB p iPad 2. 11232016. Linn Flaten. Lring av geometri ved bruk av digitale verkty: En studie av elevers bruk av GeoGebra. Brukte ikke algebrafeltet Det har ogs vrt tangeringspunkter mellom masterarbeid og familieliv:. Strategier alene ikke er nok problemlsning er et samspill mellom. P disse leirene fr deltakerne undervisning i algebra, tallteori, kombinatorikk og geometri Kurset handler om samspillet mellom kunde og selger. Faget skal. Det fokuserer p flgende hovedomtder: geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk og .